ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖ : ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ – Punjabi essay on Samay di Kadar 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਲੇਖ 

Topic – Essay Writing in Punjabi – ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ – ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ – Punjabi essay on Samay di Kadar 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖ | Samay di kadar in punjabi : ਸੁਧਬੁੱਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ , ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਯਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ ਪੜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ (Samay Di kadar Essay in Punjabi ) ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੇੰਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ class 5, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ class 8 , ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ class 7, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ , ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਸੇ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ | Samay di Kadar ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:- ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:- ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ:- ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਮੀਰ, ਮੂਰਖ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:- ਸਮਾਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੰਮ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਸਰਤ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ .ਚਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Samay ki Kadar Punjabi language |Samay ki Kadar Punjabi words | Samay ki Kadar Punjabi meaning

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਈ 10 ਲਾਈਨਾਂ – (10 Lines for importance of time in Punjabi)

  1. ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।
  2. ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
  4. ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  5. ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
  6. ਸਮਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।
  7. ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  8. ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਦਰਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।
  9. ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
  10. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਲੇਖ class 5 | Essay on the importance of time for class 5 in Punjabi {500 words} 

ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ : ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ : ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Sudhbudh.com

इस वेबसाइट में ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस वेबसाइट में है, लगभग सब कुछ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *